•  

Z przedsiębiorcami o zmianach w podatkach dochodowych

Z przedsiębiorcami o zmianach w podatkach dochodowych


W dniu 20 lutego br. w budynku Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku przy ul. Tkackiej 11/12 odbyło się spotkanie Kierownictwa komórek orzeczniczych tut. Izby z lokalnymi przedsiębiorcami.

Założeniem spotkania, które poprowadziły:

 • Pani Wiesława Gmurczyk, Naczelnik Wydziału ds. Podatków Dochodowych, Majątkowych I Sektorowych,
 • Pani Bogusława Leźniewicz, Kierownik Pierwszego Działu ds. Podatków Dochodowych, Majątkowych I Sektorowych,
 • Pani Justyna Gołubiew, Kierownik Drugiego Działu ds. Podatków Dochodowych, Majątkowych I Sektorowych,

było omówienie zmian w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.

Szczególną uwagę zwrócono przy tym na:

 1. Zmiany wprowadzone do art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. podwyższenia kwot zwolnień podatkowych,
 2. Zmiany wprowadzone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych dot.:
 • opodatkowani Podatkowych Grup Kapitałowych,
 • wyodrębnienia w ustawie CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych,
 • implementacji dyrektywy ATAD w zakresie przepisów dotyczących tzw. niedostatecznej kapitalizacji oraz kontrolowanych spółek zagranicznych,
 • modyfikacji tzw. małej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania przewidzianej w nieobowiązującym od nowego roku art. 10 ust. 4 i 4a,
 • przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z zawieraniem przez podatników umów na określone usługi niematerialne,
 • nowych wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów,
 • zmian wprowadzonych w zakresie amortyzacji podatkowej,
 • podatku od nieruchomości komercyjnych.

Ponadto uzgodniono, że zasygnalizowane przez przedsiębiorców na forum wątpliwości dot. stosowania nowych przepisów prawnych będą wyjaśniane przez przedstawicieli organów skarbowych na kolejnych spotkaniach.

Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: