•  

Nie takie RODO straszne. Pomorskie Śniadanie Biznesowe

Nie takie RODO straszne. Pomorskie Śniadanie Biznesowe


 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza oraz Russell Bedford Polska razem zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu Pomorskich Śniadań Biznesowych. Tym razem poruszymy gorący temat tego roku: RODO.

Cel: Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy w swojej bieżącej działalności gospodarczej przetwarzają jakiekolwiek dane osobowe, w tym dane osobowe pracowników. W jego trakcie zostaną zaprezentowane najważniejsze zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych oraz jak one wpływają na nowe obowiązki przedsiębiorców. W szczególności pozwoli to na przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych w ramach rekrutacji i zatrudnienia.

Śniadanie przeznaczone jest dla pracowników działów kadr (HR), pracowników działów IT, pracowników działów sprzedaży i handlowych oraz kadry menadżerskiej, czyli osób, które kształtują politykę personalną przedsiębiorstwa. Spotkanie jest również adresowane dla pracowników innych działów, jeżeli bezpośrednio przetwarzają oni dane osobowe (marketingu, obsługi klienta, etc.) oraz dla osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w firmie.

Kiedy? 16 marca 2018, godz. 9:00.  Gdzie? Olivia Sky Club, Olivia Tower w Olivia Business Centre, al. Grunwaldzka 472D w Gdańsku Koszt? 30 zł brutto za uczestnika Rejestracja? Formularz zgłoszeniowy należy wysłać na biuro@rigp.pl. Zgłoszenie uczestnictwa równoznaczne jest z uiszczeniem opłaty za śniadanie. Liczba miejsc ograniczona. 

Program:

09:00 - 09:30 - kawa powitalna, networking 09:30 - 10:30 - część I wykładu 10:30 - 11:00 - przerwa kawowa, networking 11:00 - 12:00 - część II wykładu 12:00 - 13:00 - pytania i dyskusja, networking 

Przedstawimy wszystkie najbardziej aktualne i najważniejsze tematy związane z RODO i ochroną danych osobowych. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych:

 • zasada legalności
 • zasada celowości
 • zasada adekwatności
 • zasada merytorycznej poprawności
 • zasada integralności i poufności danych
 • zasada ograniczenia przechowywania danych
 • zasada przejrzystości
 • zasada rozliczalności

Przesłanki przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu Weryfikacja procedur postępowania z danymi osobowymi pod kątem wytycznych RODO:

 • czy dana organizacja musi prowadzić rejestr czynności przetwarzania?
 • czy istnieją procedury co do realizacji praw podmiotów danych, np. prawa dostępu do danych, przeniesienia danych
 • czy istnieją procedury co do realizacji obowiązków administratora danych, np. w zakresie powiadomień o naruszeniach do osoby lub organu
 • czy dana organizacja musi przeprowadzić ocenę skutków przetwarzania danych?
 • czy dana organizacja ma obowiązek wyznaczenia inspektora danych?

Wyznaczenie danych i zbiorów do analizy ryzyka Analiza ryzyka – etapy

Podstawowe punkty, które muszą zostać uwzględnione przy analizie ryzyka

Analiza ryzyka – praktyczne przykłady

 • dla danych pracownika
 • kontrahentów
 • klientów
 • marketingu
 • tajemnic produkcji

Definicja bezpieczeństwa

 • Postrzeganie bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Przykłady bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo a rzeczywistość
 • Zagrożenia bezpieczeństwa
 • Zagrożenia naturalne
 • Zagrożenia cywilizacyjne
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Sposoby pomiaru bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo ICT
 • Największe zagrożenia
 • Bezpieczeństwo ICT a RODO (GDPR)

 

 

 PRELEGENCI:

Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: