•  

Konferencja PCAiM

Konferencja PCAiM


Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku oraz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, zapraszają na konferencję: "Ugody pomiędzy podmiotem publicznym, a przedsiębiorcą - nowe przepisy od 1 czerwca 2017 r." 

Przedmiot konferencji:

Konferencja skupi się na omówieniu zmian w przepisach oraz na sposobach praktycznego wdrożenia ugody cywilnoprawnej pomiędzy podmiotem publicznym, a przedsiębiorcą - z punktu widzenia elementów ugody, prowadzenia postępowania sądowego i pozasądowego, w tym mediacji oraz dyscypliny finansów publicznych.

Planowany jest także czas na dyskusję z udziałem prelegentów, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów publicznych oraz przedsiębiorców.

Konferencja kierowana jest do:

przedsiębiorców mających zawarte umowy z podmiotami publicznymi tj. m.in z gminami, powiatami czy administracją rządową lub planujących zawierać takie umowy,

gmin, powiatów, województwa oraz jednostek administracji rządowej, w szczególności takich, które toczą spory sądowe lub pozasądowe z przedsiębiorcami,

- mediatorów i osób wspierających polubowne rozstrzyganie sporów.

Program konferencji:

W trakcie konferencji zaplanowane są prelekcje:

"Prawne aspekty ugody" - dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UG,

"Zawarcie ugody cywilnoprawnej, w tym w drodze mediacji" - radca prawny Ireneusz Pawłowski, Kierownik Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku,

"Ugoda, a naruszenie dyscypliny finansów publicznych" - Roman Fandrejewski, Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku,

"Zawieranie ugód z punktu widzenia sądu powszechnego" - Sędzia Teresa Karczyńska-Szumilas, koordynator ds. mediacji, Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku, Wojewoda Pomorski.

Partner: Olivia Business Center.

KIEDY I GDZIE?

Olivia Business Center, budynek Olivia Four, 

al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk

Data: 14 czerwca 2017 r.

GODZINA: 10.00-13:00

Program konferencji i materiały konferencyjne - do pobrania (tutaj)

Udział w konferencji tylko dla osób zgłoszonych w formie elektronicznej - zarejestruj się na konferencję.

Więcej informacji o konferencji i o zmianach prawa dotyczących ugód pomiędzy podmiotami publicznymi, a przedsiębiorcami - na stronie konferencji.

Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: